Asia

IUCN logo

Now, We are Simply Known as IUCN

As of March 10, 2008, we will be referred to simply as IUCN. If you need to explain, it stands for the International Union for Conservation of Nature. …  

25 Mar 2008 | News story

Public awareness raising on climate change is essential for the implementation of Viet Nam’s adaptation and mitigation activities.

Raising Awareness about Climate Change: IUCN Teams up with MONRE and VOV

The Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE), the Voice of Viet Nam (VOV) and IUCN, the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources launched a national competition on the topic of “Climate Change and Environment-Friendly Behaviours” on March 4, 2008. …  

25 Mar 2008 | News story

Transporting timber logged from a forest located on the border with Laos.

IUCN Briefs High Level Government Officials about FLEGT

IUCN coordinated a briefing session for high-ranking government officials on March 17, 2008 to raise awareness about the principles of the European Union’s (EU) Forest Law Enforcement Governance Trade (FLEGT) Action Plan. FLEGT is an initiative of the EU to curb illegal logging and foster sustainable forest management through trade mechanisms. …   | Vietnamese

25 Mar 2008 | News story

Drama performance about sea turtle conservation by trainees

Sea Turtle Conservation: Building Awareness and Knowledge for Local Communities

A training workshop about implementing an extra-curricular lesson series, “Protecting Sea Turtles and their Habitat” was conducted in mid-March for more than 30 junior high school teachers in the two coastal communes of Hai An and Trieu Lang in Trieu Phong District, Quang Tri Province. …  

25 Mar 2008 | News story

‘Burn oh burn’ – an entry on the topic of climate change

IUCN Encourages Youth Participation in Environment Protection

IUCN and WWF, powered by Nokia launched a new international online community on March 4 at www.connect2earth.org. This is where young people can express their opinions about the environment by uploading videos, pictures and comments. …  

25 Mar 2008 | News story

Van Long Wetlands, Viet Nam

MONRE and IUCN Celebrate World Wetlands Day 2008

Viet Nam celebrated World Wetlands Day in Van Long Wetlands, Ninh Binh Province on February 22 and 23. This year’s theme was “Healthy Wetlands, Healthy People”. …  

25 Mar 2008 | News story

Participants to the Forest Protection and Development Law training workshop

Strengthening Law Enforcement for Biodiversity: Local Watch-dog Capacity Improved

A training workshop on Forest Protection and Development Law implementation was held from 27 to 28 February in Lam Dong Province for local judges, prosecutors, environmental inspectors, forest rangers, and environmental policemen. …  

25 Mar 2008 | News story

Team work during the PES training needs assessment.

Payment for Ecosystem Services: Training Needs Gauged for Local Government

'Payments for Ecosystem Services' (PES) is a relatively new concept internationally and in Viet Nam. To support the use of PES for biodiversity conservation, training on PES is needed for relevant government staff at all levels. …  

24 Mar 2008 | News story

Hoạt động định giá kinh tế và dòng chảy môi trường (e-flows) cho lưu vực sông Hương và phá Tam Giang – Cầu Hải

Ở lưu vực sông Hương và phá Tam Giang – Cầu Hải của miền Trung Việt Nam, vấn đề khai thác quá nhiều và sự suy thoái các nguồn tài nguyên ngày một gia tăng cùng với sự phối hợp hạn chế giữa các cơ quan quản lý đã nảy sinh một nhu cầu cấp thiết phải phát triển một hướng tiếp cận việc quản lý tổng hợp. IUCN và các đối tác mới đây tiến hành một nghiên cứu sơ bộ về dòng chảy môi trường tại lưu vực sông Hương, nơi có một triệu dân sinh sống và có rất nhiều hệ sinh thái và sinh cảnh đất ngập nước quan trọng. Bên cạnh đó, một đề án định giá kinh tế cũng đã được xây dựng liên kết chặt chẽ với nghiên cứu dòng chảy môi trường. Một nghiên cứu định giá kinh tế của một hệ thống sông định ra các giá trị quy ra tiền của hàng hóa và và dịch vụ sinh thái mà hệ thống sông mang lại, thông qua đó để phát triển các công cụ kinh tế nhằm hỗ trợ cho các tiến trình ra quyết định quản lý, trong khi sự đánh giá về dòng chảy môi trường đề cập đến việc xác định chế độ chảy cần thiết cho việc duy trì hệ sinh thái dòng chảy và các dịch vụ cho những người sử dụng đường sông. …  

07 Mar 2008 | News story

Các nhà báo môi trường tổ chức diễn đàn và buổi gặp mặt mạng lưới đầu tiên

Sự bùng nổ trong các hoạt động kinh tế hậu WTO tại Việt Nam sẽ gần như chắc chắn ảnh hưởng đến hệ thống sinh thái và đa dạng sinh học của Việt Nam. Truyền thông cộng đồng về các vấn đề môi trường là một công cụ quan trọng để xây dựng nhận thức và thúc đẩy hành động. Vì vậy, các nhà báo môi trường đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực trên - đây cũng chính là nội dung mà diễn đàn các nhà báo môi trường Việt Nam (VFEJ) mong muốn hỗ trợ. …  

07 Mar 2008 | News story


Asia regional office
IUCN Asia Twitter