News and Events

The Hawksbill caught in Minh Chau is tagged before being returned to the wild

Endangered Sea Turtles Released Back to Ocean

Two sea turtles caught in fishermen’s nets were returned to the wild in late June and early July, in response to IUCN’s work raising awareness in fishing communities about conservation of the marine reptiles. …  

23 Jul 2008 | News story

A Handbook for Measuring the Progress and Outcomes of Integrated Coastal and Ocean management

A Handbook for Measuring the Progress and Outcomes of Integrated Coastal and Ocean management (2006) Vietnamese translation

 Sỗ tay đánh giá tiến độ và kết quả của công tác quản lý tổng hợp biển và vùng bờ biển …  

06 Jul 2008 | Downloads - publication

The Da Hoai River in Lam Dong Province is one of the many rivers in this upstream province that supplies water for downstream plain areas.

Tập huấn về Chi trả cho Dịch vụ Môi trường tại tỉnh Lâm Đồng

IUCN tiến hành hai hội thảo tập huấn về Chi trả cho Dịch vụ Môi trường (PES) cho các cán bộ xã, huyện và tỉnh và các chủ thể PES khác tại tỉnh Lâm Đồng vào tháng 4 và tháng 5 năm 2008. …  

05 Jul 2008 | News story

The Da Hoai River in Lam Dong Province is one of the many rivers in this upstream province that supplies water for downstream plain areas.

Payment for Environmental Services Training Conducted in Lam Dong Province

IUCN conducted two Payment for Environmental Services (PES) training workshops for commune, district, and provincial government officers and other PES stakeholders in Lam Dong Province in April and May 2008. …  

05 Jul 2008 | News story

Volunteers from TGC prepare to welcome AWS 2008 international participants at Noi Bai airport in Hanoi

Tôi, Câu lạc bộ Đối thoại Xanh và IUCN

Tôi đã biết IUCN gần 2 năm nay, thông qua hỗ trợ của IUCN cho Câu lạc bộ Đối thoại Xanh (TGC) mà tôi là một thành viên. Lần đầu tiên tôi tới IUCN là khi mà TGC giúp sắp xếp các ấn phẩm trong thư viện của IUCN. …  

04 Jul 2008 | News story

Fishing at Ba Lat estuary in the core area of Xuan Thuy  National Park

Chiến lược khung “Nước vì Lương thực và Hệ sinh thái” đang được xây dựng cho Việt Nam

Các nghiên cứu điển hình trong nội dung nghiên cứu điển hình có năm phần mà sẽ góp phần vào nội dung của chiến lược khung “Nước vì Lương thực và Hệ sinh thái” đã được giới thiệu tới các chủ thể của Đối tác “Nước vì Lương thực và Hệ sinh thái Việt Nam – Hà Lan trong một chuyến tham quan tổ chức vào ngày 30-31/5/2008. …  

04 Jul 2008 | News story

An endangered Hawksbill was caught lately, tagged and then released back to the sea at Bai Tu Long National Park

Ngày càng có nhiều loài ở Việt Nam bị đe dọa tuyệt chủng, theo Sách đỏ

Theo sách đỏ mới nhất về động thực vật bị đe dọa được Viện Hàn Lâm Khoa học Kỹ Thuật Việt Nam và IUCN phát hành ngày 26/6/2008 tại Hà Nội, thì có gần 900 loài đang bị đe dọa tuyệt chủng và ít nhất 10 loài khác đã không còn tồn tại ở Việt Nam. …  

04 Jul 2008 | News story

A corner of the AWS poster session.

Châu Á cần có hành động cấp bách để bảo tồn Đất ngập nước

Diễn ra tại Hà nội từ ngày 22-25 tháng 6 năm 2008, Hội thảo Chuyên đề Đất ngập nước Châu Á lần thứ tư đã xác định mười hành động cấp bách nhằm giải quyết những mối đe dọa đối với đất ngập nước và những thách thức đối với công tác quản lý đất ngập nước. Hội thảo kêu gọi các nhà hoạch định ưu tiên nhưng vấn đề trong bảo tồn và quản lý bền vững ở Châu Á. …  

04 Jul 2008 | News story

Fishing at Ba Lat estuary in the core area of Xuan Thuy  National Park

Water for Food and Ecosystem Framework Strategy Underway for Viet Nam

Case studies within a five-part case study set that will provide inputs to the development of the Water for Food and Ecosystem (WFE) framework strategy for Viet Nam were introduced to the Viet Nam - Netherlands WFE Partnership stakeholders in a study tour held on 30-31 May. …  

04 Jul 2008 | News story

Volunteers from TGC prepare to welcome AWS 2008 international participants at Noi Bai airport in Hanoi

Me, Talking Green Club and IUCN

I have got to know IUCN for nearly 2 years now, through IUCN’s support to the Talking Green Club (TGC) of which I am a member. My first time at IUCN was when TGC helped arrange publications in the IUCN library.
  …  

04 Jul 2008 | News story