News and Events

"What do you think if we and other sea animals die?  How will people living by the sea be affected?”
– Chau Thi Anh Thu’s award winning painting.

Continuing support: IUCN’s work in the Gulf of Tonkin

Colourful and creative drawings produced by the children of Minh Chau Island Secondary School were displayed at an award ceremony on November 19, 2007 to celebrate student participation in the “I Love Marine Turtles” Campaign. This is part of the “Saving Marine Turtles and their Habitat” environmental education programme that promotes good practices of marine biodiversity preservation. …  

07 Jan 2008 | News story

Using GIS to improve MPA management

Using Geographic Information System (GIS) to improve marine protected area management

A training course on the use of Geographic Information System (GIS) software, My World GIS, to support Marine Protected Areas (MPAs) ecosystem management was co-sponsored by IUCN Viet Nam in November 2007 at Nui Chua National Park in Ninh Thuan province. …  

07 Jan 2008 | News story

Participants in the Mangrove Restoration Workshop

Mangrove Restoration: protecting the coast and mitigating climate change impacts

At the end of November 2007, IUCN co-organized the “Mangrove Restoration for climate change adaptation and Sustainable Development” workshop in Can Gio district, Ho Chi Minh city in partnership with other local and international partners. …  

07 Jan 2008 | News story

"Four Factors" poster

"Bốn nhân tố: Những vấn đề của phát triển và toàn cầu hoá"

Ngày 3/12/2007 - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, hợp tác với đại học Tous Les Savoirs (Université di Tous Les Savoirs - UTLS ) và Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên thế giới, đã tổ chức sáu buổi hội thảo chuyên đề với chủ đề "Những thay đổi toàn cầu và các vấn đề của toàn cầu hoá" Tuần lễ hội thảo khoa học về các vấn đề cấp bách hiện nay. Bắt đầu vào lúc 18:30 hàng ngày, từ 10/12 đến 15/12 năm 2007, ở "I'Espace" - Trung tâm văn hoá Pháp tại Hà Nội, 24 Tràng Tiền. …  

03 Dec 2007 | News story

"Four Factors" poster

“Four factors: The problems of development and globalization.”

3 December 2007 – The Embassy of France in Vietnam in collaboration with Université de Tous Les Savoirs – UTLS and The World Conservation Union have organized six special workshops on that address the theme: “Global changes and problems of globalization” …  

03 Dec 2007 | News story

Ms. Bayley Dixon helped with one of the IUCN Viet Nam's workshops

Views from Bayley

When I first came to IUCN Viet Nam, it was a confusing place. The people traveled extensively – Ho Chi Minh City, Nha Trang, Vietienne, Phom Phenh, Bangkok and even farther afield – coming and going from the office daily. Acronyms fly about even faster than people. IUCN Viet Nam works on almost too many projects to count. …  

07 Oct 2007 | News story

One team working during the IUCN writeshop

Capacity building: IUCN staff  improve writing skills

A training course on writing skills was held for IUCN staff this September under the guidance of a regional trainer in the field of communication for development. …  

07 Oct 2007 | News story

Local volunteers release a green turtle in Minh Chau island

Rùa biển và sinh cảnh của chúng cần sự cứu giúp

48 bài tiểu luận và 108 bức họa về rùa biển và sinh cảnh của chúng từ học sinh các trường tiểu học ở đảo Minh Châu vùng Vịnh Bắc Bộ đã được đánh giá vào tháng 9 bởi một hội đồng gồm các nhà hoạt động môi trường và giáo dục cộng đồng, các nhà bảo tồn địa phương, giáo viên và đại diện của IUCN Việt Nam. …  

07 Oct 2007 | News story

Logging in Amazon forests with forest certification

Nâng cao tiếng nói để có những sự lựa chọn tốt hơn: hướng tới quản lý lâm nghiệp tốt hơn

Các thành viên nhóm điều phối dự án “Nâng cao tiếng nói để có sự lựa chọn tốt hơn” (SVBC) từ khắp nơi trên thế giới đã họp tại Brazil vào tháng 9 để vạch chiến lược làm thế nào để thể chế hóa công tác quản lý lâm nghiệp tốt hơn ở Nam Bán cầu. …  

07 Oct 2007 | News story

Participants visit Da Nhim hydropower plant, a potential model for PES application in Viet Nam

Một đạo luật tiên tiến: Để Chi trả cho các Dịch vụ Môi trường khả thi

Việt Nam đang đối mặt với những thách thức lớn để có thể bảo vệ có hiệu quả đa dạng sinh học ở trong nước. Việc đưa nội dung Chi trả cho Dịch vụ Môi trường (PES) trong Dự thảo Luật Đa dạng Sinh học tạo ra một cơ chế để khắc phục những thách thức đó. …  

07 Oct 2007 | News story