News and Events

"Climate Change and Sustainable Development in Viet Nam" Workshop 25 May 2008

Việt Nam có thể bị ảnh hưởng xấu nhất bởi thay đổi khí hậu

Theo các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm cấp cao về Thay đổi Khí hậu được tổ chức ngày 25/5 bởi IUCN thì Việt Nam sẽ là một trong những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự thay đổi khí hậu. Chỉ với mức tăng mực nước biển 1 m, thì khoảng trên 6% tổng diện tích tự nhiên của Việt Nam sẽ bị nhấn chìm dưới nước và khoảng trên 10 triệu người sẽ bị mất chỗ ở.huy@iucn.org.vn 

28 May 2008 | News story

"Climate Change and Sustainable Development in Viet Nam" Workshop 25 May 2008

Viet Nam expected to be hit worst by the impacts of climate change

  Viet Nam will be one of the countries most affected by climate change in the world, according to participants in the High Level Discussion on Climate Change, held on 25 May and facilitated by IUCN. A sea-level rise of only one meter could inundate over six percent of the total area of the country and displace over 10 million people. 

28 May 2008 | News story

Fish and Coral

IUCN Continues Biodiversity Conservation Support to Viet Nam

Viet Nam celebrated this year’s International Biodiversity Day on 22 – 23 May in collaboration with IUCN, the International Union for Conservation of Nature and other international environmental organizations. 

28 May 2008 | News story

PAEL session in Hanoi, April 25th, 2008

Protected Areas, Equity, and Livelihoods in the Asia Pacific Region

On Friday April 25, 2008, nearly 100 delegates from the UN Food and Agriculture Organization (FAO) Asia-Pacific Forestry Week in Hanoi joined the parallel session on Protected Areas, Equity and Livelihoods (PAEL), funded by IUCN Economics & Environment and jointly organized by IUCN, Asia Forest Network (AFN) and the Regional Community Forestry Training Center for Asia and Pacific (RECOFTC).  

19 May 2008 | News story

Việt Nam đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế đối với các sản phẩm gỗ hợp pháp có thể xác minh nguồn gốc

Ngày 18/4, buổi tọa đàm đầu tiên của Việt Nam về Kế hoạch Hành động của Liên minh Châu Âu về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại gỗ (FLEGT) đã diễn ra tại Hà Nội với mục đích là trao đổi thông tin về Kế hoạch Hành động này và thảo luận những ý nghĩa của nó đối với ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam. …  

14 May 2008 | News story

Mr. Willy Vandenberghe, Head of Development and Cooperation at EC delegation in Viet Nam, made a welcome remarks at the meeting

Việt Nam đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế đối với các sản phẩm gỗ hợp pháp có thể xác minh nguồn gốc

Ngày 18/4, buổi tọa đàm đầu tiên của Việt Nam về Kế hoạch Hành động của Liên minh Châu Âu về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại gỗ (FLEGT) đã diễn ra tại Hà Nội với mục đích là trao đổi thông tin về Kế hoạch Hành động này và thảo luận những ý nghĩa của nó đối với ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam. 

14 May 2008 | News story

Mr. Willy Vandenberghe, Head of Development and Cooperation at EC delegation in Viet Nam, made a welcome remarks at the meeting

Viet Nam Discusses International Market Demands for Verified Legal Wood Products

On April 18, a roundtable Meeting on Market Demands for Legal and Sustainable Wood Products in Ha Noi provided examples of initiatives from the private sector and civil society groups in Viet Nam of mechanisms to promote the use of verified legal timber.  | Vietnamese

14 May 2008 | News story

Barcelona Congress

Registration for the World Conservation Congress is now online

The online registration system for the World Conservation Congress, taking place in Barcelona, Spain, from 5 to 14 October, is now open. The Congress is the world’s largest and most important conservation event. Be a part of it and register now! You can also book your preferred accommodation and excursion trips online.
  …  

12 May 2008 | News story

A group activity during the training course

Xây dựng kỹ năng lập kế hoạch đánh bắt hải sản bền vững cho các chủ thể khu bảo tồn biển

Một khóa tập huấn về lập kế hoạch đánh bắt hải sản bền vững để hỗ trợ cho các chủ thể thuộc các khu bảo tồn biển (MPA) do IUCN Việt Nam đồng tài trợ đã được tổ chức vào giữa tháng 4/2008 tại Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. Đây là nơi có Khu bảo tồn Rừng Ngập mặn Cồn Chim và là nơi cư ngụ của nhiều cộng đồng ngư dân địa phương. …  

07 May 2008 | News story

A group activity during the training course

Promoting Sustainable Fisheries in MPAs: Planning Skills Built for Stakeholders

A training course on sustainable fisheries planning to support Marine Protected Area (MPA) stakeholders was co-sponsored by IUCN Viet Nam in mid-April 2008 in Quy Nhon City, Binh Dinh Province, where Con Chim Mangrove Reserve and many local fishing communities are located. …   | Vietnamese

07 May 2008 | News story