News and Events

Logging in Amazon forests with forest certification

Strengthening Voices for Better Choices: Working toward better forest governance

Strengthening Voices for Better Choices (SVBC) project coordination team members from around the world met in Brazil this September to strategize how to institute improved forest governance in the Global South. …  

07 Oct 2007 | News story

CSR environmental prize

Greening private sector: IUCN celebrates best environmental practices

An environment prize has been established under the annual Corporate Social Responsibility (CSR) Awards for the first time in Viet Nam this year by IUCN. …  

07 Oct 2007 | News story

Field visit during the training workshop in Ca Mau province

IUCN supports capacity building for local Agenda 21 implementation

Training workshops to improve the capacity of local actors to implement Agenda 21 priorities were jointly organized by IUCN and the Agenda 21 Office for Yen Bai and Ca Mau province in August and September, 2007. …  

07 Oct 2007 | News story

Participants visit Da Nhim hydropower plant, a potential model for PES application in Viet Nam

Innovative legislation: Making Payment for Environmental Services feasible

Viet Nam faces considerable challenges to effectively safeguard biodiversity in the country.  The incorporation of Payment for Environmental Services (PES) in the Draft Viet Nam Biodiversity Law represents a mechanism to meet these challenges. …  

07 Oct 2007 | News story

Group discussion at the Countdown 2010 network meeting in Ha Noi

Countdown 2010: Urging progresses in biodiversity loss reduction

The Countdown 2010 network met in Hanoi this August to discuss how to honour the commitment that they had made to significantly reduce the rate of biodiversity loss at the 2002 World Summit on Sustainable Development. …  

07 Oct 2007 | News story

Vai trò của các lâm sản ngoài gỗ (NTFP) trong xóa đói giảm nghèo và Bảo tồn Đa dạng Sinh học

Hôm nay một hội nghị quốc tế về “Vai trò của lâm sản ngoài gỗ trong xóa đói giảm nghèo và bảo tồn đa dạng sinh học” đã được tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị do Dự án Hỗ trợ tiểu Ngành NFTP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), cùng Hiệp hội Bảo tồn Thế giới (IUCN), Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ), CARE International, Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF), Tung tâm Đào tạo Lâm nghiệp Cộng đồng Khu vực Châu Á (RECOFTC), và Chương trình Khuyến khích Nhập khẩu Thụy Sỹ (SIPPO) đồng tổ chức. …  

11 Jul 2007 | News story

Tổng GĐ IUCN, bà Julia Marton-Lefèvre, phát biểu tại buổi công bố tài liệu chiến lược khung của IUCN Việt Nam tại Hà Nội

Tìm sự cân bằng trong một thế giới đang thay đổi: Khung Chiến lược của IUCN Việt Nam

Khung Chiến lược của IUCN Việt Nam giai đoạn 2007-2010 ưu tiên những vấn đề điều hành, quy hoạch môi trường, dịch vụ môi trường và thay đổi khí hậu. …  

01 Jul 2007 | News story

UCN Director General, Mrs. Julia Marton-Lefèvre, made a speech at the strategic framework launching ceremony in Ha Noi

Finding balance in a changing world: IUCN Viet Nam’s Strategic Framework

IUCN Viet Nam’s Strategic Framework 2007-2010 prioritizes the issues of governance, environmental planning, environmental services, and climate change. …  

01 Jul 2007 | News story

The Role of Non-Timber Forest Products (NTFPs) in Poverty Alleviation and Biodiversity Conservation

Hanoi, Viet Nam, 11 June 2007 - Today an international conference on “The Role of Non-Timber Products (NTFPs) in Poverty Alleviation and Biodiversity Conservation” is being held in Hanoi. It is jointly hosted by the NTFP Sub-Sector Support Project, the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD), and the World Conservation Union (IUCN), The Netherlands Development Organisation (SNV), The German Technical Cooperation (gtz), CARE International, the World Wide Fund for Nature (WWF), The Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific (RECOFTC) and The Swiss Import Promotion Programme (SIPPO). …  

11 Jun 2007 | News story

Những người tham gia: dự án lâm sản ngoài gỗ đã có những tác động tích cực

Lâm sản ngoài gỗ (NTFPs) bao gồm các nhóm sản phẩm khác nhau từ rừng, như mây, lá cọ, tre, dược thảo, dầu và nhựa, ta-nanh, chất nhuộm màu và các sản phẩm từ động vật hoang dã. Để tăng cường công tác quản lý bền vững đối với NTFP ở Việt Nam, IUCN Việt nam đã tham gia vào một dự án hỗ trợ tiểu ngành NTFP, dự án này nhằm mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện sinh kế, và đóng góp vào mục tiêu phát triển quốc gia. …  

07 Mar 2007 | News story