Xây dưng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho Quảng Ninh và Hải Phòng

19 March 2009 | News story

Năm nhăm cán bộ quản lý biển và chuyên gia các lĩnh vực quản lý tài nguyên, thương mại biển và các vấn đề về quyền tiếp cận đã họp mặt tại hội thảo tập huấn do IUCN hỗ trợ nhằm xây dựng một kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho các vùng biển và bờ cụ thể của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Hội thảo tâp huấn diễn ra từ 9 đến 13 tháng 3 tại vịnh Hạ Long.

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo vùng (GRP) là một kế hoạch dự phòng để ứng phó với sự cố tràn dầu hoặc hoá chất cho một khu vực địa lý cụ thể, trong đó xác định các nguồn tài nguyên bị đe dọa và sắp xếp ưu tiên các chiến lược ứng phó để bảo vệ các nguồn lợi tự nhiên và kinh tế. Sử dụng bản đồ chi tiết, các bảng dữ liệu và các hướng dẫn cụ thể, GRP là một công cụ thiết yếu cho những cán bộ có trách nhiệm ứng phó với sự cố tràn dầu ở địa phương.

“GRP cho Vũng Tàu đã rất thành công, theo đánh giá của tất cả các bên liên quan,” ông Nguyễn Boa, phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường (TNMT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nơi tổ chức khoá tập huấn xây dựng GRP đầu tiên ở Việt Nam năm 2005, cho biết. “Tuy nhiên, kế hoạch này cần được thường xuyên xem xét, cập nhật và diễn tập để bảo đảm các hành động ứng phó thực tế được hiệu quả.”

Các học viên đã có 5 ngày tập huấn chuyên sâu bao gồm làm việc cả trong phòng và trên thực địa. Họ đã học về phương pháp luận GRP, chia sẻ thông tin và làm việc cùng nhau để xây dựng bản đồ và nhập dữ liệu vào bản đồ, cùng nhau thực hành giải quyết vấn đề và xây dựng kế hoạch ứng phó theo hướng dẫn của ông Bradford Benggio, chuyên gia của Cơ quan Quản lý Hải dương và Khí quyển Hoa Kỳ (NOAA). Ông Benggio khởi xướng phương pháp GRP vào đầu thập niên 1990 và từ đó đến nay đã triển khai GRP ra nhiều vùng trên thế giới.

“Bờ biển dài hơn 250km là một thách thức lớn đối với lực lượng ứng cứu sự cố tràn dầu của địa phương tỉnh Quảng Ninh, nhất là trong điều kiện chưa có bản đồ số hoá phân vùng các khu vực nhạy cảm với dầu tràn trong vịnh Hạ Long,” ông Phạm Quang Vinh, phó Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở TNMT tỉnh Quảng Ninh cho biết. “Bởi vậy những chiến lược ứng phó chi tiết được xây dựng trong khoá tập huấn này rất có ích để giúp chúng tôi sẵn sàng cho những tình huống khẩn cấp.”

Hội thảo tập huấn này là một hoạt động trong dự án “Xây dựng năng lực quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng”, với các đối tác tham gia gồm IUCN Việt Nam, NOAA và Tổng cục Biển và Đảo Việt Nam (VASI), với hỗ trợ kỹ thuật của công ty GENWEST System INC.

Kết quả chính của hội thảo là một tài liệu về nguy cơ tràn dầu cho tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng kèm kế hoạch ứng phó bản in và bản số hoá có thông tin GIS. Tài liệu này xác định các ưu tiên cần bảo vệ khi xảy ra sự cố tràn dầu và các chiến lược cụ thể để ứng phó cho các khu vực như vịnh Hạ Long, Công viên quốc gia Cát Bà, Công viên quốc gia Bái Tử Long, cảng Cửa Lực – Cái Lạn, cảng Hải Phòng và khu vực ven bờ Đồ Sơn.


Để biết thêm thông tin chi tiết và tham khảo GRP, xin liên hệ chị Bùi Thị Thu Hiền tại hien@iucn.org.vn.