Asie

Javan Gibbon, Hylobates moloch, Endangered, Indonesia.

人类近亲濒临灭绝

人类近亲——猴、猿及其它物种正逐渐从地球表面销声匿迹,部分将被“吃”绝。 …   | English

22 Sep 2008 | News story

Fishing at Ba Lat estuary in the core area of Xuan Thuy  National Park

Tổ chuyên gia hoàn thiện các nghiên cứu điển hình về Nước vì Lương thực và các Hệ sinh thái

Các chuyên gia từ các cơ quan chính phủ và các học giả đã họp để xem xét thiết kế của 5 nghiên cứu điển hình trong cuộc họp ngày 29/7/2008 của tổ công tác Nước vì Lương thực và các Hệ Sinh thái. Experts from the government and academia met to review the design of five case studies during a July 29, 2008, meeting of the Water for Food and Ecosystems (WFE) working group. …  

11 Sep 2008 | News story

A landscape in Central Viet Nam that would be included in a proposed biodiversity corridor

Nghị định về Hành lang Đa dạng Sinh học

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang mời các chuyên gia IUCN Việt Nam cùng hợp tác xây dựng một nghị định để tạo ra các quy định để quản lý các hành lang đa dạng sinh học ở Việt Nam. …  

11 Sep 2008 | News story

Community members participating in a district-level PES contest in Da Nhim commune

Tỉnh Lâm Đồng học tập về Chi trả cho Dịch vụ Môi trường

Sau khi IUCN Việt Nam tổ chức một loạt các sự kiện giáo dục mà gần đây nhất là một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng vào tháng 7 và tháng 8 năm 2008, thì các thành viên trong cộng đồng, chính quyền các địa phương và phóng viên báo chí đã có được sự hiểu biết tốt hơn về khái niệm Chi trả cho các dịch vụ môi trường (PES). …  

11 Sep 2008 | News story

A landscape in Central Viet Nam that would be included in a proposed biodiversity corridor

Decree to Regulate Biodiversity Corridors

The Ministry of Natural Resources and Environment (MoNRE) is incorporating expertise from IUCN Viet Nam into a decree it is developing to create regulations for managing biodiversity corridors in Viet Nam. …  

11 Sep 2008 | News story

fishing in Xuan Thuy  National Park

Group hones Water for Food and Ecosystems case studies

Experts from the government and academia met to review the design of five case studies during a July 29, 2008, meeting of the Water for Food and Ecosystems (WFE) working group. …  

11 Sep 2008 | News story

Community members participating in a district-level PES contest in Da Nhim commune

Lam Dong Province Learns About Payments for Environmental Services

Community members, local authorities and journalists gained a better understanding of the concept of Payments for Environmental Services (PES) after IUCN Viet Nam hosted a series of educational events, which most recently featured a public awareness campaign in July and August 2008. …  

11 Sep 2008 | News story

Mangrove, Rhizophora mucronata, planted a year previously in Jaring Halus, North Sumatra

Sea-level rise may be the greatest threat to mangroves

Mangrove ecosystems are under threat from climate change. Initial research led by IUCN and three leading universities shows that most mangrove sediment surface levels are not keeping pace with sea-level rise.  The greatest impact will be on those mangroves where there is limited area for landward migration. 

29 Aug 2008 | News story

Seth Cook (IUCN China), Qu Guilin (SFA) and Lu De (SFA) actively participate in the discussion

IUCN co-sponsors meeting on illegal logging in Beijing

On 25th July 2008 IUCN China co-sponsored a meeting entitled Forest Law Enforcement and Governance in the Global Context with the Chinese State Forestry Administration (SFA). This presented an opportunity to share information, as well as concerns, on the latest forest governance developments in some major export markets and producer countries, such as the FLEGT initiative and the forthcoming Lacey Act. …  

29 Jul 2008 | News story

The Hawksbill caught in Minh Chau is tagged before being returned to the wild

Rùa biển bị đe dọa diệt chủng đã được trả về với đại dương

Hưởng ứng công tác của IUCN nhằm tăng cường hiểu biết trong cộng đồng ngư dân về bảo tồn các loài bò sát biển, vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7, hai con rùa biển bị mắc vào lưới của ngư dân đã được trả về thiên nhiên. …  

23 Jul 2008 | News story

follow us

  Facebook Flickr Twitter Youtube

Asia regional office
IUCN Asia Twitter