Thông báo Cuộc thi "Sinh viên hành động vì một tương lai tốt đẹp, thịnh vượng và an toàn cho vùng ven biển Việt Nam"

10 June 2013 | Jobs - call for proposals

Với vai trò là chủ nhân tương lai của một quốc gia biển, sinh viên Việt Nam hãy chung tay cùng MFF Việt Nam đề xuất các giải pháp về bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái ven biển. Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với chủ đề “Chung tay hành động vì biển đảo quê hương” do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì và phát động từ ngày 1 – 8/6/2013 và Ngày đại dương Thế giới 8/6/2013, Chương trình Rừng ngập mặn cho Tương lai (Mangroves for the Future - MFF) tại Việt Nam phát động cuộc thi “Sinh viên Việt Nam hành động vì một tương lai tốt đẹp, thịnh vượng và an toàn cho vùng ven biển Việt Nam”.  

Nội dung: Với vai trò là chủ nhân tương lai của một quốc gia biển, sinh viên Việt Nam hãy chung tay cùng MFF Việt Nam đề xuất các giải pháp về bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái ven biển góp phần hành động vì một tương lai tốt đẹp, an toàn và thịnh vượng của vùng ven biển Việt Nam.

Mục đích: Nâng cao nhận thức, phát huy kiến thức và tính sáng tạo của sinh viên trong công tác bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái vùng ven biển, qua đó nâng cao trách nhiệm và vai trò của sinh viên trong bảo vệ tài nguyên biển-ven biển của đất nước.

Thành phần tham gia: Sinh viên đại học tại các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước.

Để biết thêm thông tin về cuộc thi, xin vui lòng ấn vào ĐÂY.