Chương trình Tình nguyện viên (TNV) tham gia bảo vệ rùa biển tại Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam

22 May 2014 | Jobs - call for proposals

IUCN Việt Nam phối hợp cùng Vườn Quốc gia Côn Đảo kêu gọi sự tham gia của các tình nguyện viên (TNV) vào Chương trình Bảo tồn Rùa biển tại Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu trong thời gian hai tháng từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2014. Những TVN nào quan tâm đến hoạt động này, xin vui lòng đọc NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH để có thêm thông tin về lịch làm việc, điều kiện tham gia chương trình, trách nhiệm và các yêu cầu về tài chính.

Hạn cuối để nộp đơn tham gia làm TNV là ngày 20/6/2014. Để đăng ký tham gia, xin vui lòng điền vào ĐƠN ĐĂNG KÝ và gửi e-mail đến Chương trình Biển và Vùng bờ của IUCN theo địa chỉ thuy.LETHITHANH@iucn.org hoặc Chương trình Bảo tồn Rùa biển Vườn Quốc gia Côn Đảo theo địa chỉ thang@condaopark.com.vn.

Để đảm bảo các yêu cầu về mặt tổ chức, Ban tổ chức sẽ ưu tiên lập danh sách cho những TNV đăng ký sớm.