Bảo tồn Rừng

Tin tức và Sự kiện

 

Farmers participating in group discussion

When farmers write proposals

In May, the Forest and Farm Facility (FFF), a partnership between FAO, IIED, and IUCN and implemented in Vietnam by the Vietnam Farmers Union (VNFU), issued a call for proposals for forest and farm producer organizations (FFPOs) in Yen Bai and Bac Kan, the two focal provinces. FFPOs were asked to submit a concept note and the shortlisted applicants, after a proposal writing training course, were then invited to write a full proposal. …  

22 Jul 2015 | Article

Interviewing local people in Yen Binh District, Yen Bai Province

Kêu gọi nộp đề xuất: các dự án tài trợ nhỏ cho các tổ chức sản xuất lâm nghiệp và trang trại tại Việt Nam 2015

Chương trình Hỗ trợ Trồng rừng và Trang trại (FFF) với nguồn vốn tài trợ của các tổ chức khác nhau, được điều phối và thực hiện chính bởi Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) nhằm hỗ trợ sinh kế bền vững dựa vào rừng và trang trại. FFF hoạt động thông qua một Ban chỉ đạo và nhóm quản lý bao gồm đại diện của FAO, IIED và IUCN. Tại Việt Nam, Chương trình FFF được thực hiện bởi Trung ương Hội nông dân Việt Nam (VNFU) để hỗ trợ các nhóm sản xuất lâm nghiệp và trang trại tại tỉnh Yên Bái và Bắc Kạn. …   | English

28 May 2015 | Jobs - call for proposals

Forest Connect members meeting with forest planting group in Yen Bai Province

Beyond grouping: toward sustainable forest and farmer enterprises

By 2013, as part of a long-term national program to "socialize" forest management, 3.4 million hectares of forest had been allocated to more than 1.4 million smallholders. However, nearly 50% of these households have no more than 1 hectare of forest, which limits their ability to achieve economies of scale in, and increase income from timber production. Organizing smallholders into forest and farm producer organizations (FFPOs) and promoting cooperatives is therefore considered a precondition to increasing the productivity of the forestry sector and reducing poverty.   …  

16 Mar 2015 | Article
0 Comments | Write a comment

Dr. Vo Quoc Tuan training local forest protector to use GPS

Bringing new technologies to forest protectors

Half of all Vietnam’s mangroves are in Ca Mau, its southernmost province. Over 60,000 hectares of Ca Mau’s mangroves are managed by seven forest management units and one national park, which don’t have the man power or funding to do the job properly. The mangrove forests are difficult to access and to protect and there are cases of government officials being attacked by illegal mangrove cutters. …  

26 Jul 2013 | News story
0 Comments | Write a comment

11A-20-06

Lam Binh Community sends strong message to poachers

Once bitten, twice shy. Or perhaps, in this case the phrase should be ‘once stung, twice shy’. That is the lesson SOS grantee, People Resources and Conservation Foundation, hopes poachers will take from a recent successful ‘sting’ operation carried out in Lam Binh, a remote mountainous karst region in northern Vietnam.
  …  

08 Feb 2013 | News story

Wildlife census, Kaziranga NP, India

Quản lý khu bảo tồn: Việt Nam và Ấn Độ

Một báo cáo đánh giá độc lập về các hoạt động hỗ trợ quốc tế trong 10 năm qua tại Vườn Quốc Gia (VQG) Cát Tiên đã được công bố vào năm 2011 cho biết: mặc dù có nhiều hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và tài chính quốc tế nhưng không thể xây dựng được một cơ chế quản lý khu bảo vệ hiệu quả. Sự thất bại này thể hiện rõ khi cá thể tê giác một sừng cuối cùng ở Cát Tiên được tìm thấy đã chết vào tháng 4 năm 2010, và theo đó là sự tuyệt chủng của một phân loài tê giác. Nếu như hàng triệu đô-la Mỹ không thể “mua” sự cải thiện trong quản lý khu vệ ở Việt Nam, thì một quốc gia nơi có đến 10% số loài động vật có xương sống trong chỉ 1% diện tích đất liền của thế giới thì số tiền thế nào mới là đủ? Đây là một câu hỏi quan trong cần được giải quyết vì những kịch bản tương tự đã thấy ở những nước làng giềng như Lào và Cam-pu-chia, có rất nhiều sự hỗ trợ quốc tế nhưng không thể ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của các loài động thực vật. …   | English

18 Sep 2012 | Article
0 Comments | Write a comment

Trom Tree