Làm việc với các thành viên, ủy ban và đối tác:

Để phát huy thế mạnh của một tổ chức với nhiều thành viên cùng với nhu cầu hợp tác trong vấn đề môi trường tại Việt Nam, IUCN không ngừng xây dựng các dự án và hợp tác với các tổ chức khác. IUCN Việt Nam hiện đang thực hiện rất nhiều dự án với hàng loạt đối tác, bao gồm chính phủ, các tổ chức phi chính phủ địa phương và quốc tế, các trường đại học và viện nghiên cứu, các nhà tài trợ và các đối tác tư nhân muốn tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường.

Bên cạnh danh sách những thành viên quốc tế như FFI Birdlife International, IUCN Việt Nam hiện đang có bốn thành viên trong bước trong đó có một thành viên chính phủ (MONRE) và bốn thành viên từ các tổ chức phi chính phủ hay các trung tâm nghiên cứu (CRES, ECO-ECO, MCD, và ACCD). Trong những năm trở lại đây, IUCN đang nỗ lực mở rộng thành viên trong nước và hy vọng sẽ thành lập Ủy ban Quốc gia hoạt động tích cực.

Tại sao trở thành thành viên của IUCN?

IUCN là mạng lưới môi trường toàn cầu đầu tiên và lớn nhất trên thế giới. IUCN giữ một vị trí đặc biệt của một tổ chức môi trường với vị trí quan sát viên của Liên hợp quốc (UN). IUCN là tổ chức tin cậy về mặt khoa học, kiến thức và khả năng gắn kết các bên, điều này làm tăng thêm sức mạnh to lớn cho hoạt động của tổ chức. Tham gia IUCN, bạn có thể nâng tầm hoạt động cho tổ chức của bạn và đóng góp cho sức mạnh tập thể chúng tôi, vượt qua những rào cản tiến tới tương lai bền vững.

IUCN sẽ giúp đỡ tổ chức của bạn đạt được những mục tiêu của mình bằng cách đem lại:
• Tiếng nói có trọng lượng hơn
• Cơ hội tạo lập mạng lưới và hợp tác toàn cầu
• Nâng cao kiến thức và năng lực
• Tiếp cận tri thức toàn cầu

Để xem những lợi ích của những thành viên IUCN, xin BẤM vào đây.

Làm thế nào để trở thành thành viên?

Các chính phủ, cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ hoạt động về bảo tồn và phát triển, các tổ chức khác có quan tâm đến chính sách môi trường và quản lí bền vững đều có thể trở thành thành viên của IUCN. Các tổ chức tham gia sẽ cùng hỗ trợ các mục tiêu lớn của IUCN, thể hiện cam kết giữ cho môi trường trong sạch, và sẵn sàng đóng góp sự nghiệp chung của IUCN.

IUCN Việt Nam có thể giúp đỡ các tổ chức hoàn thành các thủ tục xin làm thành viên (như kiểm tra tài chính). Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về việc tham gia IUCN, xin hãy ghé thăm http://iucn.org/about/union/members/join/. Để nộp đơn hoặc yêu cầu hỗ trợ về mặt kỹ thuật xin liên hệ:

Cô Nguyễn Thùy Anh
Cán bộ truyền thông
Văn phòng IUCN Việt Nam
44/4, Vạn Bảo
Hà Nội
thuyanh.NGUYEN@iucn.org