Asia

Kien Giang Province is home to HVL's Hon Chong quarry site.

Chuyến đi thực địa xây dựng dự án ở Kiên Giang

Bốn chuyên gia của IUCN Viet Nam, Holcim Viet Nam Limited (HVL) và Viện Sinh học Nhiệt đới (ITB) đã có một chuyến đi công tác tới Kiên Giang nơi có một số điểm khai thác đá chính của công ty sản xuất xi măng Holcim nhằm xây dựng những nguyên tắc cho một chương trình hợp tác bảo tồn đã được các bên lên kế hoạch. …  

03 Dec 2008 | News story

Kien Giang Province is home to HVL's Hon Chong quarry site.

Field Trip to Formulate Projects in Kien Giang

Four experts from IUCN Viet Nam, Holcim Viet Nam Limited (HVL) and the Institute of Tropical Biology (ITB) are embarking on a tour of the province that houses some of the cement producer’s main national quarrying sites to settle the terms of a conservation collaboration planned between the two organisations. …  

03 Dec 2008 | News story

Kien Giang Province is home to HVL's Hon Chong quarry.

Field Trip to Formulate Projects in Kien Giang

Four experts from IUCN Viet Nam, Holcim Viet Nam Limited (HVL) and the Institute of Tropical Biology (ITB) are embarking on a tour of the province that houses some of the cement producer’s main national quarrying sites to settle the terms of a conservation collaboration planned between the two organisations. …  

03 Dec 2008 | News story

Top IUCN staff from around the region spoke at the MRWD launch

Đối thoại Nước Vùng Mekong được phát động ở Việt Nam

Đại diện của các ngành nước đã gặp gỡ vào hôm thứ Hai, 24/10 để tham gia lễ phát động Hợp phần Việt Nam của Các Đối thoại Nước Vùng Mêkông (MRWD). …  

27 Nov 2008 | News story

Top IUCN staff from around the region spoke at the MRWD launch

Mekong Region Water Dialogues Launched in Viet Nam

Representatives of major national water sectors gathered on Monday, Oct. 24 for IUCN’s launch of the Mekong Region Water Dialogues’ (MRWD) Viet Nam component. …  

27 Nov 2008 | News story

Top IUCN staff from around the region spoke at the MRWD launch

Mekong Region Water Dialogues Launched in Viet Nam

Representatives of major national water sectors gathered on Monday, Oct. 24 for IUCN’s launch of the Mekong Region Water Dialogues’ (MRWD) Viet Nam component. …  

27 Nov 2008 | News story

Orientation Workshop and Policy Seminar, Banking on mangroves: a case for investing in coastal ecosystems

Event
Banking on mangroves: a case for investing in coastal ecosystems is organised jointly by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Pakistan and the South Asian Network for Development and Environmental Economics (SANDEE). …  

27 Nov 2008 | News story

CIDA Ampara

The CIDA funded Post-Tsunami Ecosystem Restoration Project SRI LANKA - AMPARA DISTRICT

 The CIDA funded Post-Tsunami Ecosystem Restoration Project SRI LANKA - AMPARA DISTRICT provides support to the ongoing rehabilitation programme of the Government of Sri Lanka 

25 Nov 2008 | News story

Ms. Zhuang Hao, IUCN-China's new Project Coordinator

IUCN-China Office Welcomes Zhuang Hao!

  …  

19 Nov 2008 | News story

A Halong Bay site visit illustrates climate change issues in Viet Nam

IUCN VN hỗ trợ lớp tập huấn khu vực về thay đổi khí hậu

Các quan chức chính phủ và các chuyên gia về khí hậu từ 11 quốc gia châu Á đã tập hợp tại Hà Nội trong tuần từ 27/10/2008 theo chương trình tập huấn do IUCN hỗ trợ về những tác động của thay đổi khí hậu và những giải pháp. …  

07 Nov 2008 | News story


Asia regional office
IUCN Asia Twitter