Een op de vier haaien en roggen dreigt uit te sterven

21 January 2014 | News story

Een kwart van alle haaien en roggen ter wereld wordt met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit de eerste wereldwijde analyse van deze diersoorten, uitgevoerd door wetenschappers van de IUCN expertcommissie voor haaien. Roggen lopen een groter uitstervingsrisico dan haaien.

Overbevissing is de voornaamste oorzaak van de teruggang in het aantal haaien en roggen. Veelal worden de dieren als bijvangst uit de zee gehaald. Steeds vaker vindt echter gerichte vangst plaats, bijvoorbeeld om de vinnen te verwerken in soep.


This image shows the courtship behavior of Indian Bull frogs (Holobatrachus tigerinus). During the monsoon, the breeding males become bright yellow in color, while females remain dull. The prominent blue vocal sacs of male produce strong nasal mating call.