Jointly published

Leidraad en toolkit voor effectbeoordelingen in een Werelderfgoedcontext

Authors: Court, Sarah, Jo, Eugene, Mackay, Richard, Murai, Mizuki, Therivel, Riki,
Abstract

Ten tijden van de vijftigste verjaardag van het Werelderfgoedverdrag in 2022 zijn wereldwijd meer dan 1100 erfgoederen erkend als Werelderfgoed, plekken die zo waardevol zijn voor de mensheid dat het behoud ervan als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien. Toch staan veel van deze uitzonderlijke plekken steeds meer onder druk, door verschillende soorten projectontwikkeling op en rondom de erfgoederen. Het beoordelen van het effect van dergelijke projecten, voordat wordt besloten of ze kunnen worden uitgevoerd, is essentieel om schade aan Werelderfgoed te voorkomen en om duurzame opties te identificeren. In deze Leidraad en toolkit voor effectbeoordelingen in een Werelderfgoedcontext wordt het proces uitgelegd waarmee deze doelen kunnen worden bereikt. Met praktische tips en hulpmiddelen, zoals checklists en een begrippenlijst, schept dit document een kader voor het uitvoeren van effectbeoordelingen voor plekken met cultureel en natuurlijk erfgoed.