Press release | 11 nov, 2014

IUCN World Parks Congres van start in Sydney

Bijna 5.000 vertegenwoordigers uit meer dan 160 landen zijn sinds vandaag bijeen in Sydney (Australië) voor het World Parks Congres, een tienjaarlijks congres over beschermde gebieden. Gedurende een week spreken zij over de oplossingen die natuurparken kunnen bieden voor mondiale uitdagingen als voedselzekerheid, klimaatverandering en natuurrampen.

content hero image

Photo: IUCNClaire Warmenbol

Luister het interview met Henk Simons over het World Parks Congres op BNR (vanaf min. 5.00)

Op dit moment zijn er wereldwijd meer dan 200.000 beschermde gebieden. Volgens het nieuwste Protected Planet rapport van de Verenigde Naties bestrijken deze gebieden 15,4 procent van het landoppervlak bestrijken en 3,4 procent van de oceanen. Dat moet meer worden. Volgens internationale afspraken, vastgelegd in het Biodiversiteitsverdrag 'Conventie inzake Biologische Diversiteit' (CBD), dient ten minste 17 procent van het landoppervlak en 10 procent van het oceaanoppervlak beschermd te zijn in het jaar 2020. Tijdens het congres worden concrete acties geformuleerd om deze doelstellingen te behalen.

Bedreigingen
Er zal ook aandacht zijn voor de bedreigingen waarmee beschermde gebieden geconfronteerd worden, zoals stroperij, illegale houtkap en mijnbouw. Over dat laatste organiseert IUCN NL een speciale sessie tijdens het congres. “Beschermde gebieden komen steeds vaker onder druk te staan door industrieën als oliewinning en mijnbouw”, vertelt Mark van der Wal van IUCN NL. “Dat kan een grote impact hebben op de natuur en de lokale bevolking. Meer transparantie, betere regels en wetten en strengere handhaving zijn daarom nodig.”

Groene lijst
Beschermde gebieden die op een goede manier beheerd worden krijgen een vermelding op de groene lijst van beschermde gebieden, die IUCN op het congres officieel zal lanceren.

Het World Parks Congres, georganiseerd door de International Union for Conservation of Nature, is het enige wereldwijde forum voor beschermde gebieden. De eerste editie van het congres was in 1962. Sindsdien wordt het elke 10 jaar georganiseerd.