Press release | 18 nov, 2014

Miljard bomen erbij langs de Zijderoute

Overheden, internationale organisaties, bedrijven en inheemse gemeenschappen gaan gezamenlijk 1,3 miljard bomen langs de historische Zijderoute planten. Dat is een van de beloften die zij hebben gemaakt tijdens het IUCN World Parks Congres. Dit tienjaarlijkse congres over beschermde gebieden sloot gisteren af.

Een ander voorbeeld van de toezeggingen is een verdrievoudiging van het beschermde zeeoppervlak voor de kust van Madagaskar. Tezamen dragen deze toezeggingen bij aan de doelstelling om wereldwijd minstens 17 procent van het landoppervlak en 10 procent van de oceanen te beschermen.

Mondiale uitdagingen
Betere bescherming van natuur draagt bij aan het stoppen van biodiversiteitsverlies, het tegengaan van klimaatverandering, minder risico’s op natuurrampen, betere voedsel- en waterzekerheid en volksgezondheid.
“Beschermde gebieden zijn veruit de beste investering die we als globale gemeenschap kunnen doen om dit soort mondiale uitdagingen het hoofd te bieden”, zegt Julia Marton-Lefèvre, directeur-generaal van IUCN. “Dankzij het congres liggen er nu stevige toezeggingen om deze investeringen ook te doen.”

Beter toezicht en beheer
Het congres benadrukte de noodzaak tot beter beheer van beschermde gebieden. Voorbeelden van goed beheerde gebieden worden vanaf nu opgenomen in de IUCN Groene Lijst van beschermde gebieden. Innovatieve technologie kan ook helpen bij goed beheer. Zo maken steeds meer parkwachters gebruik van drones (onbemande vliegtuigjes) tijdens hun surveillance en kan illegale visserij worden opgespoord door schepen met satelliettracking te volgen.