Ngôn ngữ

Story | 10 Th1, 2022

Tập đoàn Siam City Cement và IUCN tiếp tục hợp tác nhằm hỗ trợ Chiến lược Phát triển Bền vững và Bảo tồn Đa dạng sinh học ở châu Á của tập đoàn SCCC đến năm 2030

Băng-cốc, Thái Lan, ngày 13 tháng 12 năm 2021: Tập đoàn Xi măng Siam City (SCCC) và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã cam kết duy trì hợp tác thêm ba năm thông qua lễ ký Biên bản Ghi nhớ mới (MOU) nhằm hỗ trợ thực hiện Chiến lược Phát triển Bền vững của INSEE vào năm 2030, đạt mục tiêu Tác động Tích cực Ròng (NPI) về đa dạng sinh học tại các cơ sở hoạt động của Tập đoàn SCCC.

content hero image

Photo: Dr. Dindo (second from the left) and Mr. Aidan (second from the right) attended the MOU signing ceremony© INSEE

Mục đích của chương trình hợp tác là tránh và giảm thiểu sự mất đi của đa dạng sinh học trong phạm vi có thể. Trong ba năm tới, Tập đoàn SCCC và IUCN sẽ hợp tác xây dựng và thực hiện các hoạt động bồi hoàn đa dạng sinh học để bù lại các tác động không thể tránh khỏi trong quá trình khai thác đá và sản xuất xi măng của Tập đoàn SCCC tại các nhà máy ở Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Sri Lanka. Qua đó, góp phần cải thiện toàn ngành xi măng và các ngành công nghiệp liên quan trong khu vực.

Biên bản ghi nhớ thứ hai vừa được ký kết bởi ông Aidan Lynam, Giám đốc điều hành Tập đoàn SCCC và Ts. Dindo Campilan, Giám đốc IUCN khu vực châu Á và Châu Đại Dương. Lễ ký kết đã diễn ra tại Trụ sở Tập đoàn SCCC ở Bangkok, với đại diện từ các quốc gia Campuchia, Sri Lanka và Việt Nam tham gia trực tuyến.  

Ông Aidan Lynam cho biết: "Đa dạng sinh học đã trở thành một trong những trụ cột chính trong Tham vọng Phát triển Bền vững 2030 của INSEE. Đây là một chiến lược dài hạn và chúng tôi cam kết thực hiện các mục tiêu mang tính hành động phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Bởi vậy, IUCN đóng một vai trò không thể tách rời, vừa là thách thức nhưng cũng góp phần hỗ trợ thực hiện kế hoạch của chúng tôi, góp phần đạt được các mục tiêu chung".

Trong giai đoạn thực hiện Biên bản ghi nhớ đầu tiên (2018-2021), Tập đoàn SCCC đã hợp tác với IUCN để giảm mất đa dạng sinh học và phục hồi các tác động từ hoạt động sản xuất. Ví dụ, ở Sri Lanka, IUCN và SCCC (Lanka) đã tiến hành giám sát động vật hoang dã để đánh giá tác động của việc phục hồi các khu khai thác đá. Tại Việt Nam, IUCN và SCCC (Việt Nam) đã rà soát tiến độ thực hiện Kế hoạch Hành động Đa dạng Sinh học (BAP) để cập nhật và lập bản đồ đa dạng sinh học núi đá vôi đồng bằng Mê Kông bao gồm khu vực Hòn Chông và Touk Maes ở Cam-pu-chia. Tại Thái Lan, Siam City Cement Plc. hợp tác với Liên minh Mạng lưới Đa dạng Sinh học (B-DNA), nền tảng doanh nghiệp và đa dạng sinh học quốc gia đầu tiên của Thái Lan do IUCN điều phối, để nâng cao nhận thức và năng lực kinh doanh bền vững, đồng thời kết nối hợp tác về bảo tồn đa dạng sinh học. Tại Campuchia, IUCN và Chip Mong INSEE đã tiến hành khảo sát đa dạng sinh học, thiết kế hoạt động bồi hoàn để bảo vệ các loài đặc hữu tại vùng núi đá vôi đồng bằng Mê-Công..

“Với sự hợp tác trong thời gian dài, liên tục và việc lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học vào mục tiêu phát triển bền vững của Công ty, Tập đoàn SCCC đã thể hiện rõ cam kết của doanh nghiệp đối với bảo tồn đa dạng sinh học. Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng các tiêu chuẩn và hướng dẫn về các giải pháp cân bằng giữa nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và thiên nhiên” Tiến sĩ Dindo Campilan chia sẻ tại buổi ký kết:

Representatives of IUCN and SCCC attended MOU signing ceremony Photo: Representatives of IUCN and SCCC attended MOU signing ceremony © INSEE